Dr. Dt. Hakan Bayındır

dr.dt.hakan_bayındır

1984’te Balıkesir’de doğan Hakan Bayındır, ilkokul öğrenimini Malatya’da Şehit Konuk İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini Mersin’de İçel Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde yükseköğrenime başlayıp 2007 yılında Diş Hekimi ünvanını alarak mezun olmuştur. 2007 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Periodontoloji Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2008 Şubat itibariyle aynı fakültede periodontoloji alanında doktora çalışmasına başlamıştır. 19 Aralık 2011 tarihinde doktora tezini tamamlayarak “Bilim Doktoru” ünvanını almıştır. Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde doktoralı araştırma görevlisi olarak sürdürdüğü akademik hayatını 1 Temmuz 2012 tarihinde noktalayan Dr. Bayındır, kariyerine özel sektörde periodontolog olarak memleketi olan Mersin’de başlamıştır. 2. yılın sonunda ise Bursa’ya gelmiştir. Günümüze kadar 2 farklı özel ağız ve diş sağlığı polikliniğinde çalışmıştır. Şu anda ise kariyerine periodontoloji ve implantoloji uzmanı olarak özel Dentamer Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğin de devam etmektedir. Dr. Bayındır Avrupa Periodontoloji Derneği ve Türk Periodontoloji Derneği üyesidir. Akademik hayatında olmak üzere 7’si yabancı indeks dergilerde, 5’i Türkçe dergilerde olmak üzere 12 yayını bulunmaktadır.

Uzmanlık
  • Uzmanlık
  • Periodontoloji
  • Eğitim
  • Lisans: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi – 2007
  • Doktora: Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı 2007-2011
Akademik Ünvanlar

Araştırma Görevlisi / Periodontoloji / Yakın Doğu Üniversitesi / 2007-2011 Dr. Diş Hekimi / Periodontoloji / Yakın Doğu Üniversitesi / 2011-2012

Doktora Tezi

“Dentin hassasiyetinin tedavisinde Erbium, Chronium: Yttrium-Selenium-Gallium-Garnet lazerin, sub-ablatif dozlarda uygulanmasının anlık etkisinin klinik olarak değerlendirilmesi ve yüzey değişikliklerinin taramalı elektron mikroskobu ile incelenmesi”, Yakın Doğu Üniversitesi.

Yayınlar ve Bildiriler

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Yilmaz HG, Bayindir H. “Clinical and scanning electron microscopy evaluation of the Er,Cr:YSGG laser therapy for treating dentine hypersensitivity: short-term, randomised, controlled study.” J Oral Rehabil. 41(5):392-8. (2014) Orhan K, Kusakci Seker B, Aksoy S, Bayindir H, Berberoglu A, Seker E. “Cone beam CT evaluation of maxillary sinus septa prevalence, height, location and morphology in children and an adult population.” Med Princ Pract. 22(1):47-53. (2012) Yilmaz Hg, Bayindir H. “Clinical evaluation of chlorhexidine and essential oils for adjunctive effects in ultrasonic instrumentation of furcation involvements: a randomized controlled clinical trial.” Int J Dent Hyg, 10(2):113-7. (2012) Yilmaz HG, Kurtulmus-Yilmaz S, Cengiz E, Bayindir H, Aykac Y. “Clinical evaluation of Er,Cr:YSGG and GaAlAs laser therapy for treating dentine hypersensitivity: A randomized controlled clinical trial.” J Dent, 39(3):249-54.(2011). Orhan K, Bayindir H, Aksoy S, Seker BK, Berberoğlu A, Ozan O. “Numb chin syndrome as a manifestation of possible breast cancer metastasis around dental implants.” J Craniofac Surg, 22(3):942-5.(2011). Yilmaz HG, Kusakci-Seker B, Bayindir H, Tözüm TF. “Low-level laser therapy in the treatment of mucous membrane pemphigoid: a promising procedure.” J Periodontol, 81(8):1226-30.(2010). Yilmaz HG., Bayindir H., Kusakci-Seker B., Tasar S., Kurtulmus-Yilmaz S. Treatment of amalgam tattoo with an Er,Cr:YSGG laser. Journal of Investigative and Clinical Dentistry 1, 50–54. (2010). Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Yılmaz HG ve Bayındır H, “Palatinal bölgedeki yumuşak doku kalınlığının ve nöro-vasküler demetin konumunun konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile saptanması”, Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2011 Yılmaz HG, Bayındır H, Cengiz E ve Berberoğlu A, “Dentin Hassasiyeti ve Tedavi Yöntemleri”, Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2011 Yılmaz HG ve Bayındır H, “Lateral periodontal kist görünümlü radiküler kistin ve eksternal kök rezorpsiyonunun tedavisi”, Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2011 Yılmaz HG, Bayındır H, Tümer H ve Uyanık LO, “Klippel-Trenaunay Sendromu ile ilişkili oral piyojenik granuloma”, Türkiye Klinikleri 2011 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Hasan Güney Yılmaz, Hakan Bayındır (2011). Palatinal bölgedeki yumuşak doku kalınlığının ve nöro-vasküler demetin konumunun konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile saptanması. Türk Periodontoloji Derneği 41. Bilimsel Kongresi Hasan Güney Yılmaz, Hakan Bayındır, Başak-Kuşakçı Şeker, Lokman Onu Uyanık (2010). Klippel-Trenaunay Sendromu ile Birlikte Oral Piyojenik Granüloma. Türk Periodontoloji Derneği 40. Bilimsel Sempozyumu Hasan Güney Yılmaz, Başak Kuşakçı-Şeker, Hakan Bayındır (2010). Eksternal Kök Rezorbsiyonuyla Birlikte Seyreden Radiküler Kistin Mineral Trioksit Agregat ve Dondurulmuş-Kurutulmuş Kemik Allogrefti ile Kombine Tedavisi. Türk Periodontoloji Derneği 40. Bilimsel Sempozyumu Hasan Güney Yılmaz, Başak Kuşakçı Şeker, Hakan Bayındır (2009). Er,Cr:YSGG Lazerle Amalgam Tatuajın Depigmentasyonu. Türk Periodontoloji Derneği 39. Bilimsel Sempozyumu Hasan Güney Yılmaz, Başak Kuşakçı Şeker, Hakan Bayındır (2009). Mukoz Membran Pemfigoid Tedavisinde Düşük Doz Lazer Terapisi: Yeni Bir Yaklaşım. Türk Periodontoloji Derneği 39. Bilimsel Sempozyumu Hakan Bayındır, Şeçil Aksoy, Kaan Orhan, Başak Kuşakçı Şeker, Atilla Berberoğlu (2009). Dental İmplant Çevresine Metastaz Yapmış Göğüs Kanseri Olgusu. Türk Periodontoloji Derneği 39. Bilimsel Sempozyumu Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Türk Periodontoloji Derneği (TPD) (2008-Halen) European Federation of Periodontology (EFP) (2008-Halen)